Incompany training

Juridische kwaliteitszorg is een incompany training. U kunt hier vrijblijvend een offerte aanvragen, of telefonisch contact opnemen.


Juridische kwaliteitszorg

Heeft u ook behoefte aan praktische handvaten om te balanceren met risico’s en verantwoordelijkheden. Wij maken medewerkers en bestuur bewust, ondersteunen naar zelfstandigheid en leren u de spelregels toe te passen op tal van onderwerpen zoals bevoegdheden, subsidies, overeenkomsten, besluiten, bezwaarschriften/klachten, privacyregels, conflicten.

Zorg dus dat de diverse taken juridisch adequaat worden ingericht en uitgevoerd (kennis, bewustzijn, processen en sturing). Onze adviseurs hebben daar de afgelopen jaren in veel advies- en interim-trajecten ondersteund. Inmiddels hebben veel organisaties inhoud gegeven aan een meer gestructureerde vorm van juridische kwaliteitszorg als onderdeel van de bedrijfsvoering.

Bij het sturen op en inrichten van de juridische kwaliteit maken wij vaak gebruik van het zogenaamde Groningse model. Dat model heeft in onze adviespraktijk een kanteling gekregen naar een meer externe oriëntatie. Dat betekent dat het van belang blijft om de (juridische) basis op orde te hebben, maar dat er tegelijkertijd meer rekening wordt gehouden met de omgeving van de organisatie en de veranderingen daarin. Hierdoor ontwikkelt het onderzoeksmodel (de 7 criteria van het Groningse model) naar een meer toekomstgericht kader voor het borgen van juridische kwaliteit. Daardoor ontstaan mogelijkheden om bewust te sturen op bijvoorbeeld de kwaliteit bij de ketenpartners, de participatie van burgers en instellingen, de maatschappelijke opgaven en de invloed van de digitale overheid.

schema juridische kwaliteit

Wij adviseren over juridische kwaliteit:

 • Privacy op orde
 • Aansprakelijkheid en burgerparticipatie
 • Control subsidies en gesubsidieerde instellingen
 • Opdrachtgeverschap
 • Onderhoud dienstverleningsovereenkomsten
 • Slim omgaan met de advocaat
 • Ruimte in beleid creëren
 • De regierol van Juridische Zaken
 • Rol, positie en vaardigheden juristen
 • Flexibele inzet juridische expertise

De juridische kwaliteit is in onze visie integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Afhankelijk van de sturing op de bedrijfsvoering liggen er in iedere organisatie mogelijkheden om bewuster te sturen op de mate van de juridische kwaliteit van de producten en diensten. Deze sturing kan betrekking hebben op de kwaliteit in het primaire proces op de afdeling, maar zeker ook op control, risicomanagement en compliance.

Onder onze redactie is het boek “Werken aan juridische kwaliteitszorg” verschenen. Dit praktijkboek is een leidraad voor overheidsorganisaties die zich bezighouden met de implementatie van juridische kwaliteitszorg. Recent is het werkboekje ‘Krachtige juridische kwaliteit’ verschenen.

Referenties

 • Workshop ‘Toekomst juridisch functie’ Provincie Flevoland
 • Cursus Risicogestuurd werken in de juridische praktijk i.s.m. Martin van Staveren
 • Workshop juridische functie gemeente Kampen
 • Studiedag juridische kwaliteitszorg & control regio Zwolle
 • Workshop juridische kwaliteitszorg & juridische vaardigheden gemeente Oldebroek
 • Digitalisering proces bezwaarschriften gemeente Zaanstad
 • Lefier, juridisch in control
 • Project juridische borging Gelderland
 • Kennisstructuur en kennisplan waterschap De Dommel
 • Procesoptimalisatie juridische processen (LEAN) Giessenlanden, Hellevoetsluis, Lelystad, Peel en Maas, Medemblik